Schotse Herdershonden Vereniging

Wij hebben uw aanmeldingsformulier om lid te worden van S.H.V. “De Collieclub” ontvangen en willen u hiervoor hartelijk danken.
De volgende fase om definitief lid te kunnen worden is, het voldoen van de contributie en de administratiekosten.

Voor een jaar bedraagt de contributie € 25,00– en de administratiekosten € 8,–, zodat het totaal bedrag 33,00- euro bedraagt. Voor buitenlandse leden € 34,00– en de administratiekosten € 8,–, zodat het totaal bedrag 42,00- euro.

Het totaalbedrag kunt u overmaken op bankrekening: IBAN: NL43INGB0002787511,
ten name van penningmeester S.H.V. “De Collieclub” inz. Ledenadministratie, te Zuiddorpe.
Graag vermelden waarvoor de betaling is.

voor buitenlandse leden BIC/SWIFT code INGBNL2A

 

Bij betaling graag het bovenstaande referentienummer LA 16/xx  duidelijk in uw omschrijving vermelden.

Verdere procedure rond het lidmaatschap:

Als u zich aangemeld heeft en de contributie betaald, wordt u als aspirant lid gepubliceerd in het collieblad. Hebben de leden na 14 dagen geen bezwaar aangetekend dan wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering uw aspirant lidmaatschap omgezet in een definitief lidmaatschap. De statuten en het huishoudelijk reglement kunt u downloaden via de website.

Namens het bestuur van S.H.V. “De Collieclub”

Met vriendelijke groet,

Ledenadministratie:
Enne van Randen
ledenadministratie@collieclub.nl
adres Hereweg 46,
9651 AK Meeden