Schotse Herdershonden Vereniging

Beker reglementen

Regelement punten-wisselbekers

1. Winnaars van de punten-wisselbekers kunnen uitsluitend honden zijn, waarvan de eigenaar lid is van SHV “De Collieclub”.

2. Winnaars van de punten-wisselbekers worden aangewezen door het totaliseren van punten behaald op Nederlandse CAC en/of CACIB-tentoonstellingen gedurende een kalenderjaar, waarbij de eigenaar ten tijde van de betreffende tentoonstellingen lid dient te zijn van SHV “De Collieclub”.

3. Door het tussentijds wijzigen in de tenaamstelling van een hond, zal de telling van de combinatie worden beeïndigd. Vanaf dat moment vangt een geheel nieuwe telling aan onder de dan geregistreerde tenaamstelling.

4. Per tentoonstelling kunnen de volgende punten behaald worden:

Uitmuntend met Beste van het Ras (BOB) 25 punten 
CAC 1 Uitmuntend 20 punten
Reserve CAC (1 of 2 Uitmuntend) 15 punten
1 Uitmuntend 10 punten
2 Uitmuntend 8 punten
3 Uitmuntend 6 punten
4 Uitmuntend 4 punten
Uitmuntend 2 punten

5. De hond die BOB wordt, krijgt behalve de 25 punten waarvan onder punt 4 sprake is, 10 bonuspunten, tenzij het totale aanwezige rasgenoten lager is dan tien. In dat laatste geval is het aantal bonuspunten even groot als het totale aanwezige honden van dat ras.
6. De reu respectievelijk de teef die CAC of reserve CAC wordt, krijgt behalve de 20 of 15 punten waarvan onder punt 4 sprake is, 10 bonuspunten, tenzij het totale aantal aanwezige reuen respectievelijk teven van dat ras lager is dan tien. In dat laatste geval is het aantal bonuspunten even groot als het totaal aantal daadwerkelijk aanwezige reuen respectievelijk teven van dat ras.

7. Honden die 1 Uitmuntend tot en met Uitmuntend hebben, krijgen behalve de onder punt 4 vermelde punten maximaal 10 bonuspunten, afhankelijk van het aantal honden dat in hun klas daadwerkelijk aanwezig was. Als er in een klas tien honden of meer aanwezig waren, bedraagt het aantal bonuspunten voor de U-honden uit die klas 10. Als er in een klas minder dan tien honden aanwezig waren, dan is het aantal bonuspunten voor de U-honden uit die klas even groot als het aantal honden dat in die klas aanwezig was.

8. Voor toekenning van één van de wisselbekers is een minimum aantal punten van 24 vereist. Verder geldt dat de resultaten van maximaal tien Nederlandse CACIB en/of CAC-tentoonstellingen meetellen. Heeft een hond aan meer dan tien tentoonstellingen deelgenomen, dan tellen de tien beste resultaten.

9. De volgende punten-wisselbekers zijn te winnen:

Colliebeker voor de beste sable langhaar
Nea Konia Bokaal voor de beste tricolour langhaar
Simon Franzenbokaal voor de beste blue merle langhaar
Fokkersbeker langhaar voor de beste zelfgefokte langhaar
Fokkersbeker korthaar voor de beste zelfgefokte korthaar
Korthaarbeker voor de beste korthaar

10. De hond die driemaal achtereen of vijfmaal in totaal een door de SHV “De Collieclub” beschikbaar gestelde wisselbeker wint, mag de beker behouden.
11. Wisselbekers mogen niet de naam van een hond dragen.

12. Bij de puntentelling wordt tevens vermeld op hoeveel tentoonstellingen de punten zijn behaald.

13. De punten-wisselbekers worden tijdens de Algemene Ledenvergadering door het bestuur uitgereikt.

14. Bij eventuele geschillen en gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Reglement (kampioenschaps)clubmatch-wisselbeker

1. De volgende wisselbekers zijn tijdens de (Kampioenschaps)clubmatch van S.H.V. ‘De Collieclub’ te winnen:

KCM-wisseltrofee beste van de show
Pulsar-trophy beste langhaar
Tilehouse wisselplakette beste korthaar
Barrabokaal winnaar fokkersklas reuen langhaar
Thelma Duncan wisseltrofee winnares fokkersklas teven langhaar
Carla Krijger wisselbokaal winnares jeugdklas teven langhaar
Mrs. Kay Alexander Trophy best opposite sex korthaar
Titel Clubwinnaar besten van het ras, van zowel korthaar als langhaar

2. Om voor de respectievelijke wisselbekers in aanmerking te komen, moet de betreffende hond Uit­muntend behaald hebben.
3. De hond, die drie maal achtereen of vijf maal in totaal een door S.H.V. “De Collie­club” beschikbaar gestelde wisselbeker weet te winnen, mag de beker behou­den.

4. Wisselbekers mogen niet de naam van een hond dragen. (echter, de ALV ging op 11-3-1984 akkoord met het noemen van de Barrabokaal naar hond en kennelnaam Barra).

5. Bij eventuele geschillen en gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

6. Besten van het ras, van zowel korthaar als langhaar, krijgen de titel “clubwinnaar/es”, met vermelding van jaartal. (ALV 1994)

Reglement bekers op nederlandse cac en/of cacib tentoonstellingen

1. Op Nederlandse CAC en/of CACIB tentoonstellingen wordt door SHV “De Col­lieclub” een beker geschonken aan:

a. de beste Schotse Herdershond langhaar reu;

b. de beste Schotse Herdershond langhaar teef;

c. de beste Schotse Herdershond korthaar reu;

d. de beste Schotse Herdershond korthaar teef.

e. Op de Winner te Amsterdam krijgen de Jeugdwinster en Jeugdwinner van zowel de korthaar als de langhaar een beker.

2. Om voor een beker in aanmerking te komen, dient de betreffende hond Uitmuntend te hebben behaald.

3.De bekers worden door een bestuurslid uitgereikt.

Categorieën