Schotse Herdershonden Vereniging

Contacten

Bestuursleden

Voorzitter:
Roel van Veen-Keur
voorzitter@collieclub.nl

Waarnemend secretaris:

Enne van Randen
Postadres  Hereweg 46
9651 AK Meeden
telnr. 0598-625346
secretaris@collieclub.nl

Penningmeester:
Bianca de Feijter
penningmeester@collieclub.nl

Vicevoorzitter:
Richard Lensink

r.lensink@planet.nl

Ledenadministratie:
Enne van Randen
ledenadministratie@collieclub.nl
adres Hereweg 46,
9651 AK Meeden

Bestuursvergaderingen:

Ingezonden stukken die ter bestuursvergadering behandeld dienen te worden,
moeten minstens 1 week van tevoren door de secretaris ontvangen zijn.

Categorieën