Schotse Herdershonden Vereniging

Bestuur

Het bestuur van S.H.V. “De Collieclub” komt gemiddeld eenmaal per maand bij elkaar. Naast de ingekomen stukken en voorbereiding van verschillende evenementen, wordt daar het beleid voorbereid en uitgevoerd.

Bestuursleden

Voorzitter:

Roel van Veen-Keur
contactforumulier

Aandachtsgebied:

Vice-voorzitter:

Richard Lensink
contactformulier

Aandachtsgebied:

Secretaris:

Enne van Randen
Hereweg 46
9651 AK Meeden(Gr)
telnr. 0598-625346
contactformulier

Aandachtsgebied: Secretariaat

2e secretaris:

Vacant

Penningmeester:

Judith Pit
contactformulier

Aandachtsgebieden:

2e penningmeester:

Vacant

Algemeen adjunct
Vacant

Het bestuur zoekt nog een enthousiaste lid dat een bestuursfunctie wil vervullen. Interesse? Neem dan contact op met de voorzitter.

Ereleden S.H.V. “De Collieclub”

  • Dhr. A. Mommers
  • Dhr. L.C.A. Bastenhof
  • Mw. A. Schoenmakers
  • Dhr. M. den Otter
  • Dhr. W.M.D.M. Krijger †
  • Mw. R. van Veen-Keur
  • Dhr. B.J. Bruins †
  • Mw. A.M. van der Noordaa – Meertens

Bankgegevens

Algemeen Collieclub rekeningnummer: IBAN: NL43INGB0002787511, ten name van penningmeester S.H.V. “De Collieclub” te Bleiswijk. Graag vermelden waarvoor de betaling is. BIC/SWift code INGBNL2A.

Bestuursvergaderingen

Ingezonden stukken die ter bestuursvergadering behandeld dienen te worden, moeten minstens 1 week van tevoren door de secretaris ontvangen zijn.

Categorieën