Schotse Herdershonden Vereniging

Bestuursleden

Het bestuur van S.H.V. “De Collieclub” komt gemiddeld eenmaal per maand bij elkaar.
Naast de ingekomen stukken en voorbereiding van verschillende evenementen, wordt daar het beleid voorbereid en uitgevoerd.

Bestuursleden

Voorzitter:
Roel van Veen-Keur
voorzitter@collieclub.nl

Waarnemend secretaris:

Enne van Randen

Postadres
Hereweg 46
9651 AK Meeden
telnr. 0598-625346
secretaris@collieclub.nl

Penningmeester:
Bianca de Feijter
penningmeester@collieclub.nl

Vice voorzitter:
Richard Lensink
r.lensink@planet.nl

2e secretaris:
Vacant

2e penningmeester:
Vacant

Algemeen adjunct: vacant

Bestuursleden:

Belangstellenden voor een functie binnen het bestuur kunnen zich melden bij de voorzitter

Bestuursvergaderingen:

Ingezonden stukken die ter bestuursvergadering behandeld dienen te worden,
moeten minstens 1 week van tevoren door de secretaris ontvangen zijn.

 

Categorieën