Schotse Herdershonden Vereniging

Lid Worden

AdvCollieblad

Word lid van S.H.V. De Collieclub en ontvang vier keer per
jaar gratis Het Collieblad in kleur!

Hierin staan naast bestuursmededelingen, informatieve
artikelen zoals de show uitslagen.

In de rubriek ‘mijn verhaal’ krijgen leden de gelegenheid iets leuks te schrijven over hun collie[s].

Heeft u nog een mooie foto van uw Collie[s] dan kunt u deze per mail versturen naar
redactie@collieclub.nl

De mooiste foto wordt gratis op twee pagina’s groot geplaatst
in het midden van ons clubblad met de titel “Live What You Love”.

Aanleverspecificaties Het Collieblad

Grote bestanden ‘Comprimeer naar Zip-bestand’ en graag gratis
verzenden via www.wetransfer.com naar redactie@collieclub.nl
hierdoor wordt de mailbox van De Collieclub niet overbelast.

–  Teksten in Microsoft Word
of in de ‘Mail’ zelf

1 Pagina max 2400 tekens, 3 pagina’s max 9000 tekens.
– max 4 foto’s per artikel.

– De foto’s NIET in Word leveren maar als losse jpg’s [in Zip-bestand].
– Foto’s benoemen met de naam hond en/of fotograaf.

(Voldoen de foto’s niet aan de resolutie-eisen van de redactie voor plaatsing in
het clubblad, dan kunnen deze helaas niet geplaatst worden.)

De redactie heeft inmiddels een groot digitaal fotoarchief van nog ongebruikte foto’s en zal dan
zelf hier een selectie uit kiezen waar niet over gecorrespondeerd kan worden.

Om lid te worden van S.H.V. de “Collieclub” dient u een formulier in te vullen.
U kunt een digitaal formulier invullen en digitaal verzenden,
Maar ook kunt u een aanmeldingsformulier downloaden, uitprinten,
invullen en via de regulieren post verzenden.

Klik hier voor het online inschrijvingsformulier.

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van S.H.V. “De Collieclub” bedraagt € 25,00 per jaar,
bij vooruitbetaling te voldoen. Administratiekosten voor nieuwe leden bedragen eenmalig € 8,00.

Nieuwe leden die zich na 1 juli aanmelden, betalen de helft van de contributie
(+ de volledige administratiekosten €12,50+€8,00=€20,50).

Het is ook mogelijk om een gezinslidmaatschap of een jeugdlidmaatschap (tot 18 jaar) aan te gaan, hetgeen € 10,00 per jaar kost.
Gezinsleden zijn zij die met een lid zijn getrouwd of daarmee duurzaam samenleven. Deze leden ontvangen echter geen Clubblad.
Jeugdleden kunnen slechts worden toegelaten met schriftelijke toestemming van een ouder of voogd.Jeugdleden
hebben geen stemrecht en kunnen niet tot bestuurslid worden benoemd.

Na ontvangst van de contributie, ontvangt een nieuw lid de statuten en het huishoudelijk reglement. En, zolang de voorraad strekt,
tevens de reeds verschenen Clubbladen van het jaar waarin het lidmaatschap ingaat (indien van toepassing).

Buitenlandse leden

Ook buitenlandse leden zijn van harte welkom. Door de hogere portokosten voor de verzending van het tweemaandelijkse
Clubblad naar het buitenland, bedraagt het lidmaatschapsgeld voor buitenlandse leden € 34,00 per jaar.
Ook voor buitenlandse leden geldt een bedrag van eenmalig voor administratiekosten

Contactpersoon
De ledenadministratie van De Collieclub wordt verzorgd door:

Enne van Randen

ledenadministratie@collieclub.nl
adres Hereweg 46,
9651 AK Meeden

Betaling

Alle betalingen zijn bij vooruitbetaling te voldoen.

ten name van penningmeester S.H.V. “De Collieclub”
IBAN: NL43INGB0002787511  BIC/SWIFT CODE: INGBNL2A

Bij betaling graag het navolgende duidelijk in uw omschrijving vermelden:
lidmaatschap en het referentienummer dat vermeld staat in uw brief of e-mail.

Regels voor het omgaan met het lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie, voor 1 december.
Facturen voor betaling van het lidmaatschap worden door De Collieclub eind oktober / begin november aan bestaande leden verstuurd.
Nieuwe leden dienen hun eerste betaling zelf over te maken op bovenstaand Postbanknummer (zie “betaling“).
Elk lid dient voor 1 januari betaald te hebben, anders wordt men per 1 januari uitgeschreven.
Iemand die na 1 januari betaalt, dient administratiekosten € 8,00 te voldoen, maar ontvangt daarvoor niet opnieuw
de statuten en het huishoudelijk reglement; men hoeft echter niet de procedure voor toelating als nieuw lid te doorlopen.
Betaalt men na 1 maart, dan wordt men beschouwd als nieuw lid en dient men de normale procedure als nieuw lid te doorlopen.
Alle nieuwe leden kunnen de statuten en het huishoudelijk reglement downloaden

Nieuwe leden ontvangen geen bewijs van inschrijving.
Leden die hun financiële verplichtingen jegens
De Collieclub niet nakomen, worden geroyeerd na 1 schriftelijke aanmaning.