Schotse Herdershonden Vereniging

Nieuws van het Bestuur

 


 

Bestuursvergaderingen:

Ingezonden stukken die ter bestuursvergadering behandeld dienen te worden,
moeten minstens 1 week van tevoren door de secretaris ontvangen zijn.

 

Categorieën